RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all The Project – 4G Didactic Pills

PROJEKT

4G Didaktické pilulky

Návrh projektu vychází ze sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Boj proti předčasnému ukončování školní docházky: Klíčový příspěvek k programu Evropa 2020“.

Záměrem projektu je vyvinout a šířit pedagogickou metodu založenou na teoretickém základu „Didaktické pilulky“ zaměřenou na životní dovednosti s cílem předcházet a/nebo řešit fenomén předčasného ukončování školní docházky.

Na metodologické úrovni jsou dva hlavní prvky tohoto projektu

182-mental

životní dovednosti, chápané jako kompetence, které je třeba posílit, aby se zlepšil vztah k sobě samému, a tedy i k učení a škole

132-lecture-1

technologie jako faktor umožňující učení, včetně učení na dálku, a jako faktor, který snižuje vzdálenost mezi studenty se speciálními potřebami a bez nich.

Oba tyto prvky podporují zlepšení školních výsledků a setrvání žáků se SVP (ale obecněji všech žáků) ve škole.