Rešerše dostupné literatury a průzkum v terénuStudie aktuálního stavu. Verze.01