Analýza provedeného průzkumu (Intelektuální výstup n. 1)

Analýza sekundárních dat (Intelektuální výstup N.1)