Преглед на наличната литература и полеви изследвания. Проучване на настоящата ситуация. Версия.01

Анализ на проучването. Версия.01