RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Order Allow,Deny Deny from all Order Allow,Deny Allow from all Activities – 4G Didactic Pills

AKTIVITY

Sběr dat v terénu

Sběr dat v terénu

Didaktické pilulky

Didaktické pilulky

Soubor vzdělávacích kurzů pro učitele

Soubor vzdělávacích kurzů pro učitele

Příručka k výrobě didaktických pilulek

Příručka k výrobě didaktických pilulek

Výsledkem projektu bude:

048-teaching

Didaktické pilulky

Po shromáždění všech údajů budou analyzovány a sdíleny s partnerskými zeměmi.

Tvorba „Didaktických pilulek“ o životních dovednostech vycházející z materiálů dosud realizovaných v předchozích projektech o životních dovednostech. Experimentální činnost s vyrobenými pilulkami určenými pro 2 třídy (40 žáků) pro každou zapojenou školu povede každý národní partner, včetně výroby nástroje k ověření, zda jsou pilulky účinné a užitečné. Vytvořené pilulky budou dodány jedné třídě každé školy zapojené do projektu, přičemž zvláštní pozornost bude věnována žákům se SVP.

Právě na základě těchto výsledků budeme pokračovat v další fázi projektu, která spočívá v návrhu materiálů, obsahu a aktivit, které budou použity a realizovány během školení učitelů se SVP. Tato vzdělávací aktivita (A1) bude rovněž aplikována ve všech partnerských zemích.
S partnery bude dohodnut kalendář aktivit a počet vyučovacích hodin a hodin, které budou této školicí aktivitě věnovány. Oproti metodám přednášek budou upřednostňovány aktivity, které podporují aktivní účast.

034-to-do

Rešerše dostupné literatury a průzkum v terénu.
Studie aktuálního stavu

První fáze práce bude věnována studiu dostupné literatury a již existujících nástrojů o řešených tématech. Poté bude vytvořen nástroj průzkumu, jehož prostřednictvím budou získány podklady pro rozvoj následujících činností projektu.

062-students-pack

Soubor vzdělávacích kurzů pro učitele

Sada vzdělávacích kurzů pro učitele, která bude sestavena na základě výsledků analýzy potřeb a testování didaktických pilulek, má za cíl zapojit učitele do získávání dalších znalostí a dovedností, které jim pomohou vytvořit atraktivní a motivující didaktiku schopnou čelit fenoménu předčasného odchodu ze vzdělávání.

151-book-3

Příručka k výrobě didaktických pilulek

Na závěr projektu bude vytvořen manuál k výrobě „didaktických pilulek“ použitelných na mobilních zařízeních. Manuál bude propojovat pedagogické aspekty s technickými a technologickými prvky pro použití didaktických pilulek na daných zařízeních.