4G Didaktické pilulky
Životní dovednosti, jako je kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování, schopnost komunikace a spolupráce, pomáhají studentům efektivně řešit problémy, se kterými se setkávají v každodenním životě
Didaktické pilulky
Didaktické pilulky budou pedagogickou metodou zaměřenou na životní dovednosti.

4G Didaktické Pilulky

Návrh projektu vychází ze sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Boj proti předčasnému ukončování školní docházky…  Více informací…

Výsledkem projektu bude:

Sběr dat v terénu

Sběr dat v terénu

Didaktické pilulky

Didaktické pilulky

Soubor vzdělávacích kurzů pro učitele

Soubor vzdělávacích kurzů pro učitele

Příručka k výrobě didaktických pilulek

Příručka k výrobě didaktických pilulek

Přečtěte si o aktivitách našeho projektu.