4G Дидактическите Хапчета
Жизнените умения като критично мислене, решаване на проблеми, вземане на решения, способност за комуникация и сътрудничество помагат на учениците да се справят ефективно с проблемите, които срещат в ежедневието си.
Дидактическите Хапчета
4G Дидактическите методи ще бъде педагогически метод, фокусиран върху житейските умения

4G Didactic Pills

Предложението за проекта се основава на съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Борба с преждевременното напускане на училище …Прочетете повече…

The results of the project will be:

a Survey on the desk and in the field.

a Survey on the desk and in the field.

the Didactic pills

the Didactic pills

Training course-kit for teachers

Training course-kit for teachers

Manual for the production of the Didactic Pills

Manual for the production of the Didactic Pills

Прочетете за дейностите по нашия проект.